Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami szkół
W dniu 18 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezesa Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas narady omówione zostało rozliczanie czasu pracy nauczycieli oraz pracowników szkól oraz wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat zmian organizacyjnych w szkołach, jakie należy wprowadzić, w związku z wprowadzaną reformą oświaty.

Ponadto omówiono bieżące sprawy związane z prowadzeniem szkół.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone