Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XIX Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych,
Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniu 21 maja 2017 r. w Siedliszczu gościły zespoły śpiewacze i soliści z powiatu chełmskiego, którzy zaprezentowali się podczas XIX Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych.

 Na scenie, podczas 25 występów, zaśpiewało ponad 140 artystów z większości gmin powiatu chełmskiego nie mogło zabraknąć naszych przedstawicielek. Gminę Leśniowice reprezentowały trzy Zespoły Śpiewacze tj. „Sielanki”, „Kumowianki” oraz „Rakołupianki”.

Komisja konkursowa wybrała spośród uczestników przeglądu reprezentację powiatu na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbędzie się 28 maja w Lublinie. 

Organizatorami Przeglądu w Siedliszczu był Starosta Chełmski i Burmistrz Siedliszcza.

Komisja artystyczna w składzie: Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Marian Chyżyński, konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dobrze ocenili nasze zespoły przyznając II nagrodę „Sielankom” w kategorii „zespół” oraz wyróżnienie I stopnia „Rakołupiankom" i wyróżnienie dla zespołu „Kumowianki”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pieniężne i dyplomy, które wręczył wicestarosta Tomasz Szczepaniak i burmistrz Hieronim Zonik.

 Składamy serdeczne gratulacje wszystkim artystom, a laureatom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

oprac. Paulina Ścibak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone