Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Majówka pod dębem połączona z Dniem Samorządu


W dniu 28 maja 2017 r. w Kumowie Majorackim odbyła się Majówka pod dębem połączona z Dniem Samorządu.

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Gminny PSL w Leśniowicach, Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Uroczystości majowe poprzedziła Msza święta odprawiona w kościele NNMP w Kumowie Plebańskim w intencji obecnych i byłych Samorządowców oraz wszystkich działaczy Ruchu Ludowego Gminy Leśniowice o Boże błogosławieństwo w służbie społeczeństwu, o mądre decyzje i sprawiedliwe rządy, a także wrażliwość na potrzeby każdego człowieka.

W uroczystościach zorganizowanych pod dębem udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pani Beata Augustynek Członek Zarządu Rady Powiatu Chełmskiego, Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Waldemar Nowosad Przewodniczący Rady Gminy Siennicy Różanej, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Jerzy Rudziński Prezes Przedsiębiorstwa „Partner” w Srebrzyszczu oraz radni rady gminy Leśniowice, sołtysi, działacze organizacji społecznych, stowarzyszeń, zespołów śpiewaczych, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, koleżanki i koledzy oraz sympatycy PSL, a także licznie przybyli mieszkańcy gminy Leśniowice.

Podczas uroczystości przemówienie okolicznościowe wygłosił Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za przygotowanie majówki, a następnie złożył działaczom ruchu ludowego, rolnikom oraz mieszkańcom gminy życzenia wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Głos zabrał również Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który podsumowując 27-lecie funkcjonowania gminy Leśniowice mówił o pełnym sukcesie, którego beneficjentami są mieszkańcy. Podkreślił również, że Gmina Leśniowice nie przypomina tej z przed dwudziestu lat. Widać po ilości nowo powstałych dróg i wodociągów, a dobra infrastruktura i bogata oferta edukacyjno - kulturalna, sportowa i rekreacyjna sprawiły, że Leśniowice zajmują wysoką pozycję w rankingu najszybciej rozwijających się gmin. W tym też miejscu Wójt podziękował radnym i przewodniczącym rad wszystkich kadencji, sołtysom, dyrektorom i prezesom firm z terenu gminy, za ich wkład w rozwój „Małej Ojczyzny”, a mieszkańcom za uczestniczenie w uroczystości, których tak duża obecność na majówce świadczy o dobrych relacjach pomiędzy mieszkańcami, a samorządem.

Wójt poinformował również, że zorganizowana majówka jest także elementem promocji i wspólnym odkrywaniem miejsc niezwykłych leżący na szlaku „Malowniczego Wschodu”. Jednym z punktów godnych odwiedzenia na szlaku jest właśnie pomnik przyrody dąb szypułkowy, któremu zgodnie z krążącą tutaj legendą, zostanie nadane dzisiaj imię Zygmunt. Następnie została odsłonięta tablica upamiętniająca to szczególne wydarzenie.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który podziękował za zaproszenie, pogratulował pomysłu zorganizowania tego typu uroczystości oraz złożył życzenia wszystkim samorządowcom z okazji dnia samorządu.

Po wystąpieniach nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, przedstawiając Legendę o Królowej Bonie i kumowskim dębie, Zespół Śpiewaczy „Echo” z Gołębia, „Śpiewająca Szóstka” z Białopola, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Rakołupianki” i „Kumowianki”, a także Pola Kunka i Tobiasz Rykała - para taneczna należąca do Klubu Tańca Towarzyskiego „TAKT” działającego przy Chełmskim Domu Kultury oraz zespół „Good Band” z Majdanu Leśniowskiego.

Podczas majówki odwiedzić można było ogródek gastronomiczny oraz stoiska promocyjne grup aktywnie działających na terenie naszej gminy, a mianowicie grupy „Kreatywnych i Aktywnych” oraz KGW „Super Babki” z Kumowa, gdzie można było degustować przygotowane przez panie potrawy regionalne.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, którzy udzielili wsparcia finansowego i rzeczowego do przygotowania uroczystości, a byli to:

  • Bank Spółdzielczy w Leśniowicach na czele z Prezesem Panem Franciszkiem Lubasiem,
  • Sklep spożywczo - przemysłowy w Leśniowicach Państwa Rajmundy i Zbigniewa  Popielnickich,
  • Sklep spożywczo – przemysłowy „Groszek” w Leśniowicach Państwa Elżbiety i Jarosława Tarajko
  • Przedsiębiorstwo „Partner” z Srebrzyszcza na czele z Panem Jerzym Rudzińskim,
  • Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie Pana Franciszka Dobruka,
  • PKS Chełm na czele z Panem Waldemarem Szynal,
  • „Agro-Pom” z Dębiny wraz z Prezesem Arkadiuszem Mazurkiem,
  • Pogotowie Zamkowe w Chełmie Pana Mariusza Mroza.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone