Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzęduW dniu 30 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas XIX obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 25 maja 2017 r., zobowiązując do ich realizacji. Rozpatrzona została również Informacja w zakresie zaplanowanych do przeprowadzenia prac remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Ponadto omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone