Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XVI Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem
W dniu 21 stycznia 2017 r. we Włodawie odbył się XVI Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem, w którym uczestniczyły zespoły z powiatu włodawskiego, chełmskiego, oraz goście z Ukrainy i Białorusi. Patronat honorowy nad festiwalem objął Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego.

 „Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem" jest od wielu lat wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury, a od bieżącego roku także przez Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne działające przy Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie. Ukazuje on specyficzny, pograniczny repertuar pieśni oraz obyczajów bożonarodzeniowych wschodnich regionów Polski oraz sąsiadujących z nimi regionów Ukrainy i Białorusi. Głównym celem festiwalu jest pielęgnowanie wielokulturowości Polesia z jego wyjątkowym językiem, obyczajami i obrzędowością związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy wykonują jedną kolędę w języku polskim, a drugą w ukraińskim lub białoruskim. Impreza ma zasięg międzynarodowy i jest już rozpoznawalna i oczekiwana przez wykonawców i publiczność.

Do tegorocznej XVI edycji festiwalu zakwalifikowanych zostało 27 zespołów. Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawicielek naszej gminy, którą reprezentowały Zespoły Śpiewacze „Sielanki” i „Rakołupianki”. Nasze zespoły podczas festiwalu otrzymały dyplomy za udział.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone