Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Z wizytą na MaczułachW dniu 7 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice i Pani Monika Durko Sekretarz gościli wolontariuszy organizacji AISEC: Irme Anggesti i Mike Fung. W spotkaniu brała również udział delegacja uczniów z Publicznego Gimnazjum w Sielcu wraz z nauczycielką Panią Natalią Grela.

Na spotkaniu Wójt omówił strukturę i działalność naszej gminy oraz wręczył gościom materiały promocyjne naszego regionu. Następnym punktem spotkania była wycieczka krajoznawcza nad zbiornik wodny „Maczuły”. W przewodnika wycieczki wcielił się osobiście Wójt opowiadając o genezie powstania zbiornika. Atrakcją dla uczestników była możliwość obejrzenia okolicy z wieży widokowej jak również pływanie kajakiem po zbiorniku.

oprac. Paulina Ścibak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone