Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Prezentacja działalności naszego samorządu na UkrainieW dniach 8 - 9 czerwca 2017 r. odbył się wyjazd na Ukrainę zorganizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Naszą gminę reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy oraz Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy. Podczas wizyty we Włodzimierzu Wołyńskim odbyło się seminarium pt. „Wymiana doświadczenia polskich i ukraińskich samorządów gwarancją skutecznego rozwoju samorządów Euroregionu Bug” podczas którego Wójt Gminy Leśniowice zaprezentował działalność naszego samorządu zwłaszcza w realizacji projektów transgranicznych.

oprac. Monika Durko

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone