Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017
W dnia 23 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017.

W uroczystości udział wzięli: Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego, dyrektorzy poszczególnych szkół z Gminy Leśniowice, uczniowie oraz ich rodzice.

Zebranych gości powitał Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie. Następnie Wójt Gminy wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym poinformował, że rok 2017 przyniósł gruntowne zmiany polskiego systemu edukacyjnego oraz organizacji i funkcjonowania szkół. W związku z wprowadzaną reformą edukacji od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, a powracają ośmioletnie szkoły podstawowe.

Ponadto podziękował dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom oraz pracownikom szkoły za ich trud i wysiłek włożony w proces dydaktyczno - wychowawczy, za troskę i tworzenie dobrej atmosfery pracy na zajęciach lekcyjnych i korytarzach szkolnych. Na zakończenie Wójt, życzył wszystkim radosnych, szczęśliwych i  bezpiecznych wakacji.

Po wystąpieniach okolicznościowych zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów z szkoły w Teresinie pod okiem Pani Diany Cichockiej.

W dalszej części uroczystości Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy oraz Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia i dyrektorami szkół wręczyli stypendia naukowe i sportowe uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i sporcie oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.

Stypendia naukowe otrzymali uczniowie:

  • Szkoła Podstawowa w Leśniowicach: Lena Połajdowicz, Paulina Łopuszyńska, Lena Trościańczyk, Nikola Prucnal, Kinga Oszust, Martyna Pilipczuk, Aleksandra Wawryniuk.
  • Szkoła Podstawowa w Sielcu: Agata Pawliczuk, Julia Sieńko, Jakub Tomaszewski, Klaudia Jachimczak, Michał Koszelny, Tobiasz Rykała, Piotr Wieleba.
  • Szkoła Podstawowa w Rakołupach: Julia Szornal, Aleksandra Zienkiewicz, Piotr Stasak, Maja Kraczkowska, Karolina Stećko.
  • Szkoła Podstawowa w Teresinie: Oliwia Gryciak, Cyprian Rudzki, Amanda Wysocka, Krystian Pieczykolan, Natalia Sobczuk, Filip Jakóbczyk.
  • Publiczne Gimnazjum w Sielcu: Natalia Oszust, Daniel Adamek, Dawid Bereda, Łukasz Kramczyk, Katarzyna Wlizło, Daria Tywoniuk, Gabriel Kutniewski, Oliwia Nitrepska, Marcin Hałaj, Adrian Burek, Małgorzata Popielnicka, Oliwia Prucnal, Nina Połajdowicz, Wiktoria Pastuszak, Daniel Cichocki, Jakub Niebrzydowski.

Stypendia sportowe otrzymali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Sielcu: Natalia Oszust, Nina Połajdowicz, Karolina Radecka, Magdalena Kusa, Oliwia Prucnal.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników!
Wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjum życzymy słonecznych
i radosnych wakacji!

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone