Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wizyta przedstawicieli białoruskich samorządów w naszej gminie

W dniu 26 czerwca 2017 r. gościliśmy w naszej gminie grupę przedstawicieli białoruskich samorządów z terenu obwodu mohylewskiego, którzy w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych realizują wizytę studyjną w województwie lubelskim. Goście w swoim programie wizyt mieli spotkania z samorządami członkowskimi Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug usytuowanymi na terenach przygranicznych.

Wizyta studyjna miała na celu pozyskanie polskiego doświadczenia w zakresie rozwoju turystyki na małym obszarze.

Na spotkaniu w Urzędzie Gminy udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy oraz przedstawiciele białoruskich samorządów.

Następnie uczestnicy spotkania udali się nad zbiornik wodny „Maczuły”. Pan Wiesław Radzięciak zapoznał gości z infrastrukturą zbiornika. Uczestnicy spotkania mieli możliwość popływać kajakami i rowerkami wodnymi po zbiorniku. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z rozwojem marki turystycznej „Malowniczy Wschód”, jak i z pozyskiwaniem środków unijnych przez Gminę Leśniowice

oprac. Paulina Ścibak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone