Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Warsztaty ekonomiczno-kulinarne
W dniu 24 stycznia 2017 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie w ramach działań współtowarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nt. ekonomicznego przygotowania posiłków oraz racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.

Spotkanie prowadzili: Bożena Borowicz- warsztaty edukacji ekonomicznej oraz Kopeć Grzegorz- kucharz.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość degustacji przygotowanych posiłków.

oprac. Małgorzata Hałaj

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone