Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie członków „grupy energetycznej”W dniu 5 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin: Leśniowice, Sawin, Żmudź, Chełm, Kamień oraz Białopole wchodzących w skład „grupy energetycznej” powołanej w celu wspólnego zakupu energii eklektycznej.

Podczas spotkania omówiono audyty energetyczne oraz sprawy związane z przeprowadzeniem nowego przetargu nieograniczonego w sprawie wyłonienia firmy do realizacji zadania polegającego na zakupie energii elektrycznej na lata 2018 – 2019.

Połączenie się gmin w grupę zakupową czyni je bardziej atrakcyjnymi dla sprzedawcy i pozwala na uzyskanie lepszej ceny oraz wynegocjowanie korzystniejszych warunków zakupu energii, a także zmniejsza nakłady pracy na organizowanie procedur zakupowych.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone