Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Budowa drogi w miejscowości Wierzbica

W miejscowości Wierzbica trwają prace budowlane nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”. Inwestycja wizytowana i nadzorowana jest systematycznie przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, Panią Beatę Sulej Radną Gminy, inspektora nadzoru jak i samych mieszkańców. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” z siedzibą w Kolonii Sitno, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, z którym zawarto umowę na realizację inwestycji drogowej z terminem zakończenia prac do dnia 15 września 2017 r.

Wartość inwestycji objęta umową wynosi 216 892 zł. Zakres prac obejmuje odmulenia rowów, remont przepustu, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz prace wykończeniowe. 

Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfort jazdy oraz ułatwi dojazd do gruntów rolnych dla mieszkańców miejscowości i mieszkańców gminy.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Sołeckiego. Władze Gminy Leśniowice starają się również o pozyskanie dofinansowania z innych zewnętrznych źródeł.

oprac. Teresa Tkaczyk

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone