Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wizytacja przedstawicieli Ukrainy z gminy Litowież na UkrainieW dniu 20 lipca 2017 r. gościliśmy w Urzędzie Gminy Leśniowice przedstawicieli Ukrainy z gminy Litowież w tym Pana Wójta Ivana Ivanovycha.

Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy gminą Leśniowice a gminą Litowież. Pan Wiesław Radzięciak szczegółowo omówił funkcjonowanie naszego samorządu a także wskazał na doświadczenie naszej gminy w realizacji projektów. Następnie udali się nad zbiornik wodny „Maczuły” w Horodysku.

W ramach dobrej współpracy otrzymaliśmy od naszych gości zaproszenie na Święto Gminy, które odbędzie się 29 lipca 2017 roku w Litowieżu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone