Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie dotyczące organizacji Gminnych Dożynek

W dniu 21 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Gminnych Dożynek 2017, które zaplanowane są na dzień 20 sierpnia 2017 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, sołtysi i przedstawiciele sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych, zespołów śpiewaczych z terenu gminy oraz pracownicy urzędu odpowiedzialni za współpracę z danym sołectwem.

Podczas spotkania omówiono i przekazano uczestnikom karty zgłoszenia i regulaminy konkursów na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, „Najsmaczniejszy chleb wiejski” oraz „Najsmaczniejsze ciasto z owocami”. Konkursy te zostaną rozstrzygnięte podczas dożynek.

Podczas spotkania pracownicy urzędu przedstawili uczestnikom komunikaty dotyczące porządkowania swoich posesji jak również terenów do nich przyległych przed zbliżającym się corocznym świętem plonów oraz informacje w sprawie nadchodzących spotkań związanych z funduszem sołeckim.

oprac. Paulina Ścibak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone