Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XVIII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno Sportowe LZS
W dniu 30 lipca 2017 r. w Krasnobrodzie odbyły się XVIII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno Sportowe LZS.

W największym sportowym święcie Lubelszczyzny podczas uroczystego otwarcia na stadionie ukazało się 39 reprezentacji gmin i 16 powiatów. Po ceremonii inauguracji reprezentacje gmin i powiatów przystąpiły do zaciętej rywalizacji.
W zawodach Powiat Chełmski reprezentowali zawodnicy z gminy Leśniowice i Wierzbicy. Reprezentacja naszej gminy walczyła łącznie w 16 konkurencjach.

W konkurencjach drużynowych zdobyliśmy następujące punkty:

  • czwórbój władz samorządowych – 15 pkt,
  • narty integracyjne kobiet – 7 pkt,
  • narty integracyjne mężczyzn – 9 pkt,
  • trójbój kobiet – 11 pkt,
  • przenoszenie worków z piaskiem – 5 pkt.

W konkurencjach indywidualnych w pierwszej dziesiątce znaleźli się:

  • w rzucie lotką do tarczy: Radecka Karolina zdobywając miejsce IX – 2 pkt i Michał Krasowski miejsce X – 1 pkt,
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego: Durko Dariusz zdobył miejsce II – 10 pkt, Sereda Marlena miejsce VI – 5 pkt oraz Durko Monika miejsce 7 – 4 pkt;
  • konkurs siłacza w kategorii do 85 kg: Matczuk Michał zdobył 9 miejsce – 2 pkt,
  • konkurs siłacza w kategorii powyżej 85 kg: Matczuk Patryk 6 miejsce – 5 pkt,
  • przerzucanie opony traktorowej: Ścibak Piotr miejsce 6 – 5 pkt.

Podczas igrzysk panowała atmosfera zdrowej rywalizacji a przede wszystkim wspaniała zabawa.

W klasyfikacji ogólnej gmin zajęliśmy IX miejsce z sumą punktów 121, zdobywając tym samym, wspólnie z Gminą Wierzbica, punkty dla powiatu chełmskiego, który zajął III miejsce w klasyfikacji powiatów.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zawodnikom z terenu naszej gminy, którzy uczestniczyli w Igrzyskach.

Komunikat końcowy z imprezy na stronie:

 http://www.lzs.lublin.pl/admin/media/upload/files/1501587820-k_k_krasnobrod-2017.pdf

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone