Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wakacje dla dzieci w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur"
w Kumowie Plebańskim
W piątki pomiędzy 21 lipca 2017 r. a 11 sierpnia 2017 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbywały się „Wakacje dla dzieci”. Podczas zajęć dzieci miały możliwość bawić się w gry i zabawy sportowe, uczestniczyć w zajęciach artystyczno-plastycznych.

W zajęciach udział brało 16 dzieci, spotkania przebiegały w radosnej atmosferze.

oprac. Paulina Ścibak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone