Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 22 sierpnia 2017 r. na Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady rozpatrzona została Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Rozpatrzona została także Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, Informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  szkolnej w 2017 r., Informacja z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Omówiono  również wnioski z poprzedniego kierownictwa, a także sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone