Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami szkół


W dniu 25 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezesa Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas narady dyrektorzy szkół z terenu gminy Leśniowice omówili organizację placówek na rok szkolny 2017/2018 oraz przedstawili informacje  na temat wykonanych remontów w szkołach i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.
Następnie pracownik tut. urzędu gminy przedstawili informację dotyczącą zasad przyznawania stypendium socjalnego uczniom na rok szkolny 2017/2018.

Na zakończenie podjęto dyskusję dotyczącą zapotrzebowania w pomoce dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych fizyki, chemii i biologii uczniów klas VII i VIII oraz omówiono Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego2017/2018.

oprac. Bernadetta Tarlecka - Pelcel

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone