Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 7 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas XX obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 4 września 2017 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Paulina Ścibak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone