Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

DRZEWO-DREWNO-KULTURA


W dniu 10 września 2017 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej miało miejsce wydarzenie muzealne DRZEWO-DREWNO-KULTURA.  Jego celem było złożenie hołdu drzewom, które splecione są z naszą kulturą i tradycją od wielu setek lat. 

Głównym punktem programu było widowisko "Saga o Józku Drzewieniu" przygotowane i przedstawione dzięki współpracy zespołu "Kumowianki i przyjaciele" z pracownikami, przyjaciółmi i wolontariuszami Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Spektakl opowiada historię Józka Drzewienia- lokalnego rzemieślnika branży drzewnej, który dotychczas robił drobne roboty typu ramki, świeczniki, małe rzeźby, ale pewnego dnia dostał olśnienia i ruszył w świat. W Kumowskiej chacie u Marysi- żony Józka- spotykają się kobiety wiejskie i wspólnie rozmawiają  o tym, gdzie może być Józek. 

Do izby przybywają również Dziad Proszalny, kowal Edek z żoną Katarzyną, oraz małżeństwo Żydów Moszek z Ryfką. Goście opowiadają, że widzieli Józka gdy przemierzali świat. W trakcie tych rozważań wyłania się też obraz drzew i drewna jako elementu nierozerwalnie zrośniętego z życiem codziennym ludności wiejskiej. Drzewa otaczano szacunkiem i czcią. Dawały ludziom schronienie i ciepło, z nich budowano domy i świątynie, w ich gałęziach i konarach rodziły się narzędzia do uprawy roli; z nich wyrabiano świeczniki, ramki, buty i łyżki. Luczywo, włócznie i łuki również pozyskiwano z drzew. Drzewa dawały jadalne owoce i soki, kwiaty, korę  i liście wykorzystywano zaś do leczenia wielu dolegliwości. Drzewom przypisywano magiczną moc.

W przedstawieniu wykorzystano wiersze Pauliny Hołyszowej ze Strupina, fragmenty z przypowieści Oskara Kolberga "Krupnik przesolony", pieśni z repertuaru zespołu Kumowianki i autorską "Pieśń Duszy".  Scenariusz wyszedł spod pióra Pana Grzegorza Moliszkiewicza- kustosza Muzeum Wsi Lubelskiej, kostiumy zaś spod ręki Pani Łucji Kondratowicz - Miliszkiewicz.  

W spektaklu wystąpili: Halina Semczuk, Agnieszka Rykała, Diana Cichocka, Iwona Zalewska, Monika Porzuc, Agata Grzywińska, Monika Mazur, Jarosław Smalej oraz pracownicy i przyjaciele Muzeum Wsi Lubelskiej: Marzena Bury, Ireneusz Bachonko z zespołu Rokiczanka, Krzysztof Drozdowski. W rolę dzieci wcielili się Zuza Ogrodowczyk i Artur Rak z Zespołu Szkół nr. 12 w Lublinie.        

Oprócz przedstawienia odbyły się również pokazy i spotkania z osobami pracującymi z drewnem, warsztaty, gry dla najmłodszych, oraz inne atrakcje.

Sztuka w pięciu aktach odegrana na ulicy Stodolnej muzealnego miasteczka zgromadziła liczna publiczność, która nagrodziła aktorów - amatorów gromkimi brawami.
Wydarzenie było okazją do szerokiej promocji gminy, za co wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Relacje z wydarzenia można znaleźć na stronach Radia Lublin pod linkiem

https://radio.lublin.pl/news/piekarskie-i-drzewne-atrakcje-w-lubelskim-skansenie

oprac. Monika Mazur

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone