Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

24 edycja akcji Sprzątanie ŚwiataW dniu 15 września 2017 r. w Gminie Leśniowice odbyła się 24 edycja akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej akcji to „Nie ma śmieci – są surowce”. Głównym celem tegorocznej akcji była: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. 

Wzorem lat ubiegłych w akcji brały udział wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej gminy. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum porządkowali tereny przyległe do szkół, świetlic wiejskich, przystanków autobusowych i innych miejsc publicznych.

Zakupu worków i rękawic dokonało Starostwo Powiatowe w Chełmie, natomiast Urząd Gminy Leśniowice zadbał o wywóz zebranych odpadów.

Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest wyrobienie nawyków oraz uświadomienie ludzi, że nie tam bowiem jest czysto, gdzie się sprząta tylko tam, gdzie nie ma śmieci. Głównym przesłaniem akcji jest promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

oprac. Kacper Zieliński

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone