Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”
W dniu 15 września 2017 r. dokonano odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”.

 Komisja w składzie  Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Halina Rychliczek przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Filia w Chełmie, Pani Beata Sulej Radna Gminy, Pan Franciszek Dobruk inspektor nadzoru, pracownicy Urzędu Gminy odebrali od Wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Sadex” z siedzibą w Kolonii Sitno reprezentowanego przez Prezesa Janusza Sadlika przebudowaną drogę. 

Wartość inwestycji wyniosła 221 892 zł. W zakres prac weszło odmulenie rowów, remont przepustu, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz prace wykończeniowe.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego oraz dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 

Przedsięwzięcie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz ułatwia dojazd do gruntów rolnych dla mieszkańców miejscowości i mieszkańców gminy.

oprac. Teresa Tkaczyk

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone