Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kasiłan”W dniu 15 września 2017 r. dokonano odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kasiłan”.

W odbiorze inwestycji uzestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Paweł Bis Radny Gminy, Pan Franciszek Dobruk inspektor nadzoru, pracownicy Urzędu Gminy oraz wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” z siedzibą w Kolonii Sitno reprezentowane przez Prezesa Janusza Sadlika. 

Wartość inwestycji wyniosła 434 112,00 zł. W zakres prac weszło odmulenie rowów, remont przepustu, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz prace wykończeniowe.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. 

Przedsięwzięcie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz ułatwia dojazd do gruntów rolnych dla mieszkańców miejscowości i mieszkańców gminy.

oprac. Teresa Tkaczyk

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone