Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 5 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom uchwały podjęte podczas XXII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 28 grudnia 2017 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto podczas narady przyjęto Plan Pracy Kierownictwa na rok 2018 r. oraz omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone