Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Powiatowe Spotkanie Opłatkowe
W dniu 5 stycznia 2018 r. w hali MOSiR w Chełmie odbyło się Powiatowe Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Starostę Chełmskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele naszej gminy tj. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, radni Pani Jolanta Harmata, Pani Beata Sulej i Pan Paweł Bis, sołtysi oraz wielu mieszkańców.

Gospodarze gościli ponad 800 osób, którzy licznie przybyli na wspólne kolędowanie. Modlitwie przewodniczył ks. Dziekan Krzysztof Proskura.

Podczas koncertu wystąpiły zespoły takie jak: "Sami Swoi" z Rejowca, "Echo" z gminy Rejowiec Fabryczny, "Uherzacy" gmina Chełm, Krzysztof Gągoł z Raciborowic, Patrycja Wilgos z Białopola, "Siedliszcze znad Wieprza" gmina Siedliszcze, "CudaWianki" z Dorohuska oraz zespół "Trzy Korony".

oprac. Marcin Kołodziej

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone