Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Święto Kobiet

W dniu 8 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Na uroczystość, jak co roku, bardzo licznie przybyły przewodniczące i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, panie sprawujące funkcje radnych i sołtysów, panie działające w kole seniora, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, twórczynie ludowe, członkinie Polskiego Stronnictwa Ludowego, dyrektorki szkół, pracownice Urzędu Gminy, przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oraz panie sponsorujące imprezy gminne. W uroczystości uczestniczyła również Pani Bożena Deniszczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Wierzbicy.

Oprócz pań w uroczystości udział wzięli również zaproszeni panowie: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Powiatu Chełmskiego, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Krzysztof Sitarz oraz Pan Janusz Domański Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Piotr Janiuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie, Pan Piotr Mroczkowski Radca Prawny oraz Pan Janusz Chęć z Poniatówki.

Uroczystość rozpoczął swoją autorską piosenką Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” a następnie Pani Agnieszka Raczyńska Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, powitała wszystkich przybyłych gości. W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że Dzień Kobiet jest dniem szczególnie uroczyście obchodzonym w naszej gminie. Dzień ten, ma swoją wielką wagę i szczególną wymowę. Jest najlepszą okazją, aby przekazać kobietom najszczersze wyrazy uznania dla ich zaradności i podziękować, za to, że wśród tak licznych zajęć znajdują czas na aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy. Następnie podsumował bardzo dobrą współpracę i wspólne osiągnięcia, zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich, twórców ludowych oraz grup nieformalnych w 2017 roku. Kończąc swoje wystąpienie Wójt złożył wszystkim Paniom życzenia zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń.

Do życzeń dołączył się również Pan Piotr Deniszczuk, który życzył Paniom samych sukcesów, spełnienia marzeń oraz uśmiechu na twarzy. Życzenia zdrowia i zadowolenia złożyli także Pan Czesław Michalczuk oraz Pan Stefan Prokop. Następnie Panowie wręczyli wszystkim Paniom słodkie upominki w postaci czekolad.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, podczas której pod kierunkiem Pani Agnieszki Szpejdy i Pana Kornela Matczuka zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sielcu. W części artystycznej znalazł się również występ uczennic: Jagody Beredy i Kingi Poznańskiej z Publicznego Gimnazjum w Sielcu, które pod okiem Pani Agnieszki Rosochackiej przygotowały nastrojowy, pełen zadumy koncert.

Gościnnie wystąpiła Patrycja Wilgos z Białaopola, która swoim występem zachęciła wszystkie obecne na uroczystości Panie do wspólnego śpiewania.

W dalszej części artystycznej wystąpił Good Band z Majdanu Leśniowskiego, a także Kapela „Sienniczanie” z Siennicy Różanej.

Wsparcia finansowego lub rzeczowego przy organizacji tegorocznego Gminnego Dnia Kobiet udzielili:

  • Pan Arkadiusz Mazurek Prezes Spółki „Agro-Pom” w Dębinie,
  • Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach,
  • Państwo Elżbieta i Jarosław Tarajko właściciele Sklepu „Groszek” w Leśniowicach,
  • Państwo Rajmunda i Zbigniew Popielniccy właściciele Sklepu Spożywczo – Przemysłowego  „REN-ZBIG” w Leśniowicach,
  • Państwo Agata i Tomasz Ścibak właściciele Sklepu Spożywczo – Przemysłowego w Kumowie Majorackim,
  • Pan Janusz Chęć – właściciel gospodarstwa rolnego.

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone