Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Kierownictwo


W dniu 12 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady rozpatrzone zostały sprawozdania za 2017 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.

Zapoznano się również ze sprawozdaniami z działalności Rady Gminy Leśniowice oraz stałych komisji Rady Gminy za 2017 r.

Ponadto na posiedzeniu przedłożone zostały projekty uchwał pod najbliższe obrady sesji, przewidziane na dzień 22 marca 2018 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone