Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Chełmie odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim. Na zaproszenie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, w kongresie udział wzięło Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Leśniowice Brzoza.

O roli organizacji pozarządowych w budowaniu demokracji i państwa wykład wygłosił Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek, cyt:" (...) Istotą demokracji i wyznacznikiem jakości demokracji w państwie jest zakres działań organizacji pozarządowych(...), Demokracja jest to ustrój aktywności obywatelskiej, nie ma demokracji bez aktywności obywatelskiej. Inaczej nazywamy to demokracja fasadową(...)".

Po wystąpieniu Wojewody głos zabrała Anna Pańczyk Dyrektor Biura Poselskiego Wicemarszałek Sejmu RP Beaty Mazurek, odczytując w Jej imieniu list do uczestników kongresu.

Głos zabrał również Daniel Kosiński Naczelnik Wydziału Gwarancji dla Młodzieży w Departamencie Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.

List od Premiera Glińskiego odczytał Doradca i Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego d.s. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Bartosz Rybak.

Podczas kongresu poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących działań NGO, omówione zostały planowane zmiany w prawie dotyczące trzeciego sektora, możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji, pokazano przykłady dobrych praktyk w działalności NGO w woj. Lubelskim w obszarach: przedsiębiorczość, innowacyjność, nauka; działalność społeczna i rynek pracy; regionalizm, kultura i sztuka.

Kongres okazał się bardzo cenna inicjatywą dającą okazje do spotkania, wymiany zdań, doświadczeń oraz nawiązaniu kontaktów.

Na spotkaniu wystąpił Mariusz Matera, zbierając gromkie brawa.

Stoisko regionalne wystawiło Stowarzyszenie Brzoza, przygotowane przez Panie: Monikę Porzuc i Monikę Mazur z Sielca.

oprac. Monika Mazur

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone