Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

 „Rodzinna Majówka” pod Dębem „Zygmuntem”
dniu 27 maja 2018 r. w Kumowie Majorackim odbył się Festyn Sportowo - Turystyczno - Kulturowy „Rodzinna Majówka”.

Zorganizowana uroczystość łączyła w sobie elementy Gminnego Święta Ludowego, Dnia Samorządu oraz Festynu Sportowo – Kulturowo – Turystycznego.

Organizatorami festynu był: Wójt Gminy Leśniowice, Klub Sportowy „Astra” Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Festyn współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej".

Festyn miał na celu integrację społeczności lokalnej, promocję atrakcji turystycznych oraz walorów, tradycji i zwyczajów Gminy Leśniowice, a także zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

W uroczystościach zorganizowanych pod dębem udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Łukasz Burak Zastępca Wójta Gminy Żmudź, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Artur Rutkowski Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz radni rady gminy Leśniowice, sołtysi, działacze organizacji społecznych, stowarzyszeń, zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, koleżanki i koledzy oraz sympatycy PSL, a także licznie przybyli mieszkańcy gminy Leśniowice.

Podczas uroczystości przemówienie okolicznościowe wygłosił Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, który w swoim wystąpieniu podziękował działaczom ruchu ludowego, jego sympatykom, rolnikom oraz mieszkańcom gminy za ich trud i dotychczasową prace na rzecz naszej gminy.

Następnie złożył życzenia wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Głos zabrał również Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który w swoim wystąpieniu nawiązał do setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, X rocznicy upamiętnienia wolnych wyborów do samorządu oraz osiemnastych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Następnie poinformował, że dzisiejsza Gmina Leśniowice nie przypomina tej z przed dwudziestu kilku lat. Widać po ilości nowo powstałych czy wyremontowanych dróg,  a dobra infrastruktura i bogata oferta edukacyjno-kulturalna, sportowa i rekreacyjna sprawiły, że Leśniowice zajmują wysoką pozycję w wielu rankingach.

W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił również , że miesiąc maj i czerwiec to czas, właśnie świąt rodzinnych, takich jak Międzynarodowy Dzień Rodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca, które przypominają nam o najbliższych. Rodzina to najważniejsza wartość w życiu człowieka, trzeba w nią inwestować i dbać codziennie o jej dobrobyt.

Kończąc swoje wystąpienie Wójt podziękował wszystkim za trud i poświęcenie z jakim służą naszej „małej ojczyźnie”, a następnie życzył sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy.

W dalszej części spotkania Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wręczyli Kol. Czesławie Doleckiej „Medal im. Wincentego Witosa” oraz  „Złotą Koniczynkę” Kol. Katarzynie Bielak, Kol. Zdzisławowi Wychadańczuk oraz Kol. Ryszardowi Buk.

Po wystąpieniach nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, Kabaret „QQ na Muniu” z Lublina, Zespół Śpiewaczy „CudaWianki” z Dorohuska,  zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Rakołupianki” i „Kumowianki”, a także uczennice Publicznego Gimnazjum w Sielcu Jagoda Bereda i Kinga Poznańska.

Podczas majówki odwiedzić można było stoiska promocyjne grupy „Kreatywnych i Aktywnych” z Kumowa, KGW „Super Babki” z Kumowa, Zespołu Śpiewaczego „Kumowianki” oraz Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki”, gdzie można było degustować przygotowane przez panie potrawy regionalne oraz ciasta. Swoje rzeźby zaprezentował również Pan Stanisław Kosiarz z Kumowa Majorackiego.

Ponadto Klub Sportowy „Astra” przygotował dla rodzin konkurencje sportowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy zapewnili również dla wszystkich uczestników festynu bigos, kiełbaski oraz zimne napoje.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone