Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Prace budowlane na zadaniu pn.: Modernizacja drogi publicznej  w miejscowości Rakołupy Małe – etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”
dniu 29 maja 2018 r. w miejscowości Rakołupy Małe trwają prace budowlane na zadaniu  pn. Modernizacja drogi publicznej w miejscowości Rakołupy Małe – etap I od km 0+000 do km 0+500 pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”.

Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności:

  • wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
  • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej
  • roboty wykoczneniowe wraz z obsianiem poboczy ziemnych

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego.

Termin zakończenia prac przypada na dzień 30.07.2018 r.

oprac. Marcin Kołodziej

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone