Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie o nazwie „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii"


W dniu 7 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Zebranie otworzył Pan Wiesław Radzięciak, który powitał zebranych. Następnie przedstawił cel spotkania i poinformował o stopieniu realizacji projektu.

Dalej Wójt poinformował mieszkańców, którzy podjęli ostateczną decyzję o rezygnacji z projektu, że będą obciążeni proporcjonalnie poniesionymi dotychczas kosztami realizacji. Następnie Wójt przekazał zebranym, że ostateczna kwota zwrotu oraz jej termin zostaną podane po ponownym przeliczeniu kosztów, które nastąpi do końca lipca 2018 r.  Pan Wójt zadeklarował, że wraz ze zwrotem wniesionej zaliczki mieszkaniec otrzyma kalkulację przypadającej na niego części poniesionych kosztów przygotowawczych.

Pan Wiesław Radzięciak podziękował mieszkańcom za przybycie i zakończył zebranie.


oprac. Iwona Kesler

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone