Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Mieszkańcy Sielca już korzystają z nowej drogi

W dniu 21 czerwca 2018 r. dokonano oględzin robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec od km 0+000 do km 0+691”.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe „SADEX” z Sitna, które zakończyło wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym i przystąpiło do wykonania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz asfaltowej.

Pozostały jeszcze roboty wykończeniowe, na które wykonawca ma czas do dnia 30 lipca br.

oprac. Marcin Kołodziej

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone