Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018


W dniu 21 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Leśniowicach odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego, dyrektorzy poszczególnych szkół z Gminy Leśniowice, uczniowie oraz ich rodzice.

Zebranych gości powitała Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach. Następnie zaprosiła do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów szkoły w Leśniowicach.

W dalszej części uroczystości Wójt Gminy wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym poinformował, że rok 2017 przyniósł gruntowne zmiany polskiego systemu edukacyjnego oraz organizacji i funkcjonowania szkół. W związku z wprowadzaną reformą edukacji od roku szkolnego 2018/2019 edukację zakończy ostatnia klasa gimnazjum - uczniowie będą po raz pierwszy pisali także egzamin ósmoklasisty. Ponadto podziękował dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom oraz pracownikom szkoły za ich trud i wysiłek włożony w proces dydaktyczno - wychowawczy, za troskę i tworzenie dobrej atmosfery pracy na zajęciach lekcyjnych. Na zakończenie Wójt, życzył wszystkim radosnych, szczęśliwych i  bezpiecznych wakacji.Po wystąpieniach Wójt Gminy wraz z Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia i dyrektorami szkół wręczyli stypendia naukowe i sportowe uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i sporcie oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.

Stypendia naukowe otrzymali uczniowie: Szkoła Podstawowa w Leśniowicach: Aleksandra Wawryniuk, Bartłomiej Dobosz, Marcelina Sczepanik, Paulina Łopuszyńska, Rafał Popielnicki, Kinga Oszust, Lena Połajdowicz.

Szkoła Podstawowa w Sielcu: Hubert Roman, Julia Pawliczuk, Natalia Szkamruk, Elena Szostak, Jakub Tomaszewski, Agata Pawliczuk, Szymon Chojarski, Michalina Jonaszek, Amelia Nitrepska, Weronika Parmonik, Klaudia Jachimczak.

Szkoła Podstawowa w Rakołupach: Julia Szornal, Aleksandra Zienkiewicz, Robert Tarajko Karolina Stećko, Bartosz Pastuszak, Maja Kraczkowska.

Szkoła Podstawowa w Teresinie: Oliwia Gryciak, Cyprian Rudzki, Natalia Sobczuk Amanda Wysocka.

Publiczne Gimnazjum w Sielcu: Natalia Oszust, Wiktoria Pastuszak, Nina Połajdowicz, Oliwia Prucnal, Gabriel Kutniewski, Daria Tywoniuk, Oliwia Nitrepska, Małgorzata Popielnicka, Katarzyna Wlizło, Paulina Porzuc, Szymon Korpul, Łukasz Kramczyk.

Stypendia sportowe otrzymali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Sielcu: Natalia Oszust, Nina Połajdowicz, Anna Gradowska, Oliwia Prucnal.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników!

Wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjum życzymy aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, dały wszystkim dużo radości, aby bezpiecznie z nich powrócić i aby w pełni sił i gotowości do pracy spotkać się 3 września na Gminnym Rozpoczęciu Roku Szkolnego 2018/2019.

Życzymy więc słonecznych i radosnych wakacji!

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone