Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędudniu 26 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady przedłożona została Informacja na temat organizacji rajdu rowerowego połączonego z otwarciem sezonu letniego, Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r. a także  Informacja na temat organizacji Rakołupskich Spotkań z Kulturą i Sztuką Ludową.

Omówiono również wnioski z poprzedniego kierownictwa, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone