Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na zadanie pn. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu  "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”dniu 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie pn. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice realizowane w ramach projektu "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”, pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice a firmą PRO-ECO Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Katarzynę Kostuch – Prezes Zarządu.

Przypomnijmy: w związku z podpisaną w dniu 27 listopada 2017 r. przez Gminę Leśniowice i Zarząd Województwa Lubelskiego umową o dofinansowanie projektu pn. „Leśniowice - gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”, złożonego do konkursu w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Gmina Leśniowice uzyskała prawno-finansową możliwość realizacji przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali udział w projekcie.

Pomimo wielu zawirowań wokół uczestnictwa mieszkańców w projekcie, dzięki osobistym staraniom Pana Wójta Gminy projekt udało się uratować.

W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 19 instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Leśniowice.

Więcej informacji dotyczących montażu w ustalonych lokalizacjach zostanie opublikowana wkrótce na stronie urzędu.


oprac. Teresa Tkaczyk

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone