Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na remont świetlic wiejskichdniu 17 lipca 2018 r. rozstrzygnęliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę na remont świetlic w Wierzbicy, Janówce, Alojzowie, Wygnańcach i Kumowie Majorackim. Na realizację tego przedsięwzięcia złożony został wniosek "Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Leśniowice", na który pozyskaliśmy środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zadanie rodzi się w bólach, gdyż na trzykrotnie ogłaszane przetargi nie zgłaszała się żadna firma. Mamy nadzieję, że teraz realizacja przebiegnie bez zakłóceń.

oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone