Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące OZEdniu 25 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z wykonawcami, inspektorem nadzoru i mieszkańcami, uczestnikami projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych.

Przypomnijmy: w związku z podpisaną w dniu 27 listopada 2017 r. przez Gminę Leśniowice i Zarząd Województwa Lubelskiego umową oraz przyznaniem środków finansowych na dofinansowanie projektu pn. Leśniowice - gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”, złożonego do konkursu w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Gmina pomimo perturbacji sukcesywnie realizuje   projekt.

W trakcie spotkania Wójt Gminy przedstawił harmonogram przeprowadzonych dotychczas działań oraz zaktualizowane założenia partycypacji w kosztach.

Kolejnym punktem spotkania były informacje techniczne niezbędne dla prawidłowego montażu instalacji w indywidualnych gospodarstwach uczestników. Specjaliści z firmy Solartime, która będzie realizować montaż instalacji solarnych oraz przedstawiciel firmy PRO-ECO która będzie realizować montaż instalacji fotowoltaicznych przekazali szczegółowe informacje, odpowiadali na liczne pytania i wątpliwości mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie zamieścimy informacje dotyczące zaktualizowanych kosztów partycypacji w montażu określonych typów instalacji. Wpłat będzie można dokonywać na wskazane konto bankowe: BS Leśniowice: 65 8195 0009 2001 0000 1948 0036  z dopiskiem OZE.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Leśniowice w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub pod nr tel. 82 567 54 91.

oprac. Teresa Tkaczyk

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone