Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Kierownictwodniu 13 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady rozpatrzona została Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach a także sprawozdanie z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach za I półrocze 2018 r.

Rozpatrzona została także Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, Informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  szkolnej w 2018 r., Informacja z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Ponadto omówiono Informację z realizacji inwestycji przyjętych do budżetu gminy na 2018 r. oraz  Sprawozdanie  z realizacji „Programu budowy i modernizacji  dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych za 2015-2018”.

Omówiono  również wnioski z poprzedniego kierownictwa, a także sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone