Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy pomiędzy gminami Leśniowice oraz Riwne na Ukrainiedniu 26 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy, a Gminą Riwne z rejonu lubomelskiego, obwodu wołyńskiego na Ukrainie reprezentowaną przez Pana Kryżuka Wolodymyra Wasylowycza Wójta Gminy.

W ramach współpracy gminy będą prowadziły wzajemną wymianę informacji w zakresie możliwości nawiązywania współpracy z instytucjami europejskimi, organizacjami oraz urzędami w celu pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej.

Ponadto gminy w swej współpracy przewidują wymianę transgraniczną poprzez udział delegacji z obu gmin w wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy Leśniowice i Riwne.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone