Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędudniu 3 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom uchwały podjęte podczas XXVI obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 27 września 2018 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone