Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie dotyczące Programu Czyste Powietrzedniu 3 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z przedstawicielem WFOŚiGW, którego tematem było omówienie Programu Czyste Powietrze – dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

W spotkaniu udział wziął Pan Wiesłąw Radzięciak  Wójt Gminy Leśniowice oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy Leśniowice.

Podczas spotkania omówione zostały podstawowe kroki do dofinansowania oraz procedury naboru wniosków do programu w formie dotacji i pożyczki. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła ( pieców i kotłów na paliwa stałe),
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii itp.

Bliższe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone