Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Kolejny odcinek drogi oddany do użytku
dniu 10 października 2018 r. został oddany kolejny odcinek drogi gminnej  Sielec – Kumów Majoracki – Kumów Plebański o długości 1,565 km. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ SADEX” z Kol. Sitno.

Zakres robót obejmował:

  • wzmocnienie podbudowy tłuczniem kamiennym
  • przebudowa przepustów,
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej
  • wykonanie zjazdów,
  • oznakowanie pionowe

Wartość inwestycji wynosi: 730 061,49 zł i  została dofinansowana środkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 584 048,00zł tj 80% wartości zadania


oprac. Monika Durko

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone