Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

II posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych


dniu 11 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się II posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych oddzielnie dla komisji ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania, powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Posiedzenie komisji ds. przeprowadzenia głosowania otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który powitał wszystkich przybyłych członków komisji i życzył im owocnego szkolenia. Następnie Pani Monika Durko Pełnomocnik Wójta Gminy ds. wyborów omówiła sprawy organizacyjne dotyczące transportu kart do głosowania i protokołów z wyborów z poszczególnymi komisjami. W dalszej części posiedzeń Pani Barbara Kubisiak Urzędnik Wyborczy w Gminie Leśniowice przeprowadziła szkolenie w zakresie zadań i trybu pracy obydwu obwodowych komisji wyborczych w czasie przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych oraz omówiła protokoły głosowania.

Podczas spotkania wytypowane zostały osoby z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w składzie 1/2, które w dniu 19 października br. przeliczą karty do głosowania i odbiorą materiały wyborcze.

oprac. Monika Durko

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone