Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Edukacji Narodowej


dniu 12 października 2018 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów klasy III gimnazjum, którą przygotowali pod okiem Pani Wioletty Grzywnej.

Po części artystycznej powitania gości dokonał Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, wśród których znaleźli się: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, Ksiądz Marcin Zieliński z Parafii Św. Michała Archanioła w Wojsławicach, dyrektorzy szkół podstawowych wraz z gronem pedagogicznym i uczniami.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Leśniowice, który na wstępie podziękował wszystkim dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom szkół za ich codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. W dalszej części wypowiedzi Wójt odniósł się do poprzedniego roku szkolnego, który przyniósł gruntowne zmiany polskiego systemu edukacyjnego oraz organizacji i funkcjonowania szkół. Poinformował, że ten rok szkolny jest kontynuacją reformy edukacji również w naszych placówkach oświatowych, dlatego też m. in.  po raz ostatni spotykamy się w murach Publicznego Gimnazjum w Sielcu z uczniami klas III, gdyż w tym roku szkolnym ostatni rocznik uczniów klas III ukończy gimnazjum. Na zakończenie Wójt życzył wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół podstawowych i gimnazjum wszelkiej radości płynącej z ich codziennej pracy z młodym pokoleniem oraz sukcesów zawodowych i w życiu osobistym.

Głos zabrała również Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, która w imieniu zarządu złożył wszystkim nauczycielom życzenia zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości. Życzyła również samych sukcesów, nieustającej aktywności i kreatywności w pracy, a także owocnej współpracy oraz wzajemnej życzliwości w realizacji wszystkich zadań. Następnie Prezes wraz z Wójtem wręczyła nagrodę Zarządu Stowarzyszenia.

W dalszej części uroczystości nagrody zasłużonym nauczycielom wręczyli wszyscy dyrektorzy szkół.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone