Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie pn.”Odblaskowa gmina"
dniu 16 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie pn.”Odblaskowa gmina”, w którym uczestniczył Wójt Gminy Leśniowice, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sołtysi, radni oraz mieszkańcy gminy.

Podczas spotkania przedstawiciele WORD i Policji  zapoznali uczestników z zasadami bezpiecznego korzystania z dróg, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku noszenia elementów odblaskowych w okresie od zmierzchu do świtu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Spotkanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jako niechronionych uczestników dróg oraz podniesienie wzrostu odpowiedzialności za siebie i za innych.

Na zakończenie mieszkańcom przekazane zostały materiały odblaskowe.

oprac. Monika Durko

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone