Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Panem Marianem Gilem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii SpołecznejW dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Leśniowice z Panem Marianem Gilem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem spotkania było przekazanie informacji o korzyściach jakie niesie za sobą rejestracja KGW w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Podczas spotkania omówione zostały formalności jakie Koła Gospodyń Wiejskich muszą spełnić aby otrzymać dofinansowanie na działalność statutową.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone