Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Promesa dla naszej gminy promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowychW dniu 11 marca 2019 r. Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice odebrała z rąk Pani Beaty Mazurek- Wicemarszałek Sejmu oraz Pana Przemysława Czarnek – Wojewody Lubelskiego Promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dofinansowaniem zostanie objęte zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104974L od km 0+000 do km 2+000 w miejscowościach Alojzów, Sarniak i Wygnańce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku.
Wysokość dotacji wynosi 80% wartości kosztów inwestycyjnych przedmiotowego zadania.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone