Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

KGW rozpoczeły swoją działalność
Z możliwości rejestracji swojej działalność w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało 5 grup z terenu gminy Leśniowice. Formalnie istnieć zaczęły: Koła Gospodyń Wiejskich w Majdanie Leśniowskim, Horodysku, Pliskowie, Kasiłanie oraz Kumowie Plebańskim. Koła Gospodyń Wiejskich po rejestracji mogą bez przeszkód sprzedawać swoje rękodzieło, produkty regionalne, w tym żywność, mogą to traktować jako swoją działalność statutową, a nie gospodarczą. To ważne, bo taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu. Zarejestrowane Koła mogą korzystać z dotacji oraz projektów na dofinansowanie swojej działalności.

oprac. Judyta Mróz

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone