Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie wyjazdowe komisji gospodarczejW dniu 11 kwietnia 2019 r. miało miejsce posiedzenie wyjazdowe Komisji Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice, podczas którego dokonano przeglądu dróg gminnych i dojazdowych po okresie zimowym. W oględzinach udział wzięli członkowie komisji wraz z Panem Wiesławem Wierzchosiem Przewodniczącym Rady Gminy, Panią Joanną Jabłońską Wójtem Gminy Leśniowice oraz Mirosławem Kusikiem – Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

oprac. Sylwia Szafrańska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone