Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Jubileusz 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w dniu 11 stycznia 2019 r. obchodziło Jubileusz 10-lecia istnienia. W tym szczególnym dniu uczestniczyli m. in.: Sebastian Trojak - członek zarządu województwa lubelskiego, Krzysztof Grabczuk - radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Edmund Bożeński - dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciele LGD „Ziemi Chełmskiej”, członkowie byli i obecni Rady Programowej, wójtowie gmin członkowskich stowarzyszenia oraz beneficjenci projektów realizowanych przez stowarzyszenie. Nie zabrakło również członków z terenu naszej gminy na czele z Panią Wójt Joanną Jabłońską. Podczas konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu podsumowano dotychczasową działalność stowarzyszenia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wygłoszono ciekawe prelekcje na temat partnerstwa i współpracy. Podczas spotkania wiele emocji wśród uczestników wzbudziły zaprezentowane fotografie obrazujące efekty projektów zrealizowanych dzięki dotacjom pozyskanym w ramach LGD.

Dzięki efektywnemu pozyskiwaniu i wykorzystywaniu dotacji z PROW, RPO, EFS oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina rozwinięto obszary wiejskie, zaktywizowano mieszkańców oraz poprawiono infrastrukturę turystyczną. Pozyskane środki przeznaczono m.in.: na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, budowę chodników, parkingów, oświetlenia ulicznego, modernizację świetlic, spotkania kulturalne, sportowe i rekreacyjne mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie gratulujemy tych 10 lat owocnej działalności i życzymy kolejnych jubileuszy.

oprac. Monika Durko

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone